plen Bookkeeping services - Magnus Facility Management

Bookkeeping services

Firma Magnus Facility Management oferuje profesjonalne i specjalistyczne usługi księgowe dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. Magnus Facility Management offers professional and specialist accounting services for Homeowner Associations, Housing Co-Operatives and Commercial Real Property.

Dział księgowy wyspecjalizowany jest w prowadzeniu księgowości dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych. Nasi pracownicy posiadają stosowne wykształcenie i doświadczenie w obsłudze klientów związanych z rynkiem nieruchomości. Wsparciem dla usług księgowych jest wsparcie systemów księgowych dedykowanych obsłudze księgowej nieruchomości oraz dodatkowe usługi biegłych rewidentów pełniących nadzór nad wybranymi sprawozdaniami finansowymi. The Accounting Department specialises in accounting for Homeowner Associations, Housing Co-Operatives and commercial real property. Our employees have appropriate education and experience in servicing clients related to the real property market. Support for accounting services is provided by the support of accounting systems dedicated to the accounting service of real property and additional services of certified auditors supervising selected financial statements.

As part of our accounting services package, we provide:

 • full billing service for joint owners/co-operative members/tenants
 • maintaining bank accounts
 • accounting of charges
 • keeping of books
 • drawing up of the periodic accounts
 • customer service
 • individual media clearing (in cases where the entity does not have an external contract)
 • running an e-card file (online access to individual accounts of the premises)
 • presence of accounting officers at periodical meetings
 • drawing up of rentals
 • clearance of media advances
 • operation of special purpose funds (e.g. repair, replacement and reserve funds).

Contact

Ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa
NIP: 1132854797