pl Usługi dodatkowe - Magnus Facility Management

Usługi dodatkowe

Realizując obowiązki Zarządcy nieruchomości nie zaniedbujemy istotnych elementów obsługi nakazanych prawem oraz związanych z nieruchomością w tym między innymi oferujemy wykonywanie:

Kontrole stanu technicznego

Przeglądy obiektów budowlanych i pomiary instalacji gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” Art.62.1 Ust.1)

Opinie i ekspertyzy techniczne

Usługa, polega na przygotowywaniu opinii i ekspertyz technicznych dotyczących rozwiązywania problemów z nienależycie funkcjonującymi elementami infrastruktury obiektów.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Art. 5 ust. 3 dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna.

Nadzory inwestorskie

Usługa polega na fachowej ocenie zjawisk technicznych i samodzielnym rozwiązywaniem problemów techniczno-organizacyjnych, w imieniu Inwestora w związku z realizacją robót budowlanych.

Zarządzanie najmem

Aktualnie jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która zarządza najmem dla funduszy inwestycyjnych (naszymi klientami są fundusze Grifin (PL) i Catella (Niemcy).

Kontakt

Ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa
NIP: 1132854797